top of page

NAŠE PROFESIONÁLNE SLUŽBY

Stavba a kľúč dom

STAVBY NA KĽÚČ

Na kľúč pre nás znamená vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného povolenia, vypracovanie cenovej ponuky, realizácia stavby vlastnými zamestnancami a zabezpečenie užívacieho povolenia.

Rodinný dom

RODINNÉ A OBYTNÉ DOMY

Od roku 1992 sme realizovali vyše 100 rodinných domov a viaceré menšie bytové domy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Mnohé z nich sú nízko energetické, alebo pasívne stavby postavené s použitím moderných technológií.

Hrubá stavba dom

HRUBÉ STAVBY

Realizujeme terénne úpravy pred samotnou výstavbou, oporné múry, zakladanie stavieb vrátane ležatých rozvodov, hydroizolácie spodnej stavby, nosné horizontálne, zvislé konštrukcie a zastrešenie.

Rekonštrukcia dom

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY

V portofóliu máme rekonštrukcie pamiatkovo chránených budov, cirkevných objektov, rodinných domov, kancelárskych, výrobných a obchodných priestorov.

Adminitratívna budova stavba

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

V nami realizovaných priestoroch sídlia domáce aj zahraničné spoločnosti, obchodné prevádzky a skladové haly, či zdravotné ambulancie, alebo nahrávacie štúdio.

Občianska vybavenosť

OBJEKTY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Máme skúsenosti s realizáciou verejných priestranstiev, námestí, trhoviska, bazénov a fitness centier.

Zateplovanie zateplenie

ZATEPLOVANIE

Zateplujeme bytové a rodinné domy,

Inžinierska činnosť

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Poskytujeme služby stavebného dozora, stavbyvedúceho, vybavovanie stavebných povolení a kolaudácií.

bottom of page