top of page

O SPOLOČNOSTI

Dátum založenia stavebnej spoločnosti: 21.4.1992

Obchodný register , vložka č.2640/B

IČO: 31322263 DIČ: 2020345173 IČ DPH:  SK2020345173


Konatelia firmy: 

Ing. Marián BARAN

mobil : 0903 718 776

Absolvent Stavebnej fakulty STU odbor pozemné stavby

Odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe reg. Č. 13919*41-51*97

Ing. Blahoslav BARAN

mobil : 0903 718 805

Absolvent Stavebnej fakulty STU odbor pozemné stavby

Odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe reg. Č. 13918*41-51*97


Kontaktujte nás
bottom of page